Moim zdaniem bezsensowne jest kupowanie 20 tramwajów z Berlina. Zwarzywszy na to, że mają one po 20 lat. W ten sposób nie odmłodzimy swojego taboru.