jadac ulicą Piotra i Pawła od strony Jasienicy za drugim przejazem kolejowym po lewej stronie stoja takie żółte baraki (jesli jeszcze są- latem jeszcze były) wokół nich była jezdnia na której był końcowy 106. swego czasu podjazdy 111 pod mostostal odbywały się do tego samego miejsca