Po obszerniejszy opis oraz zdjęcia obrazujące kolejne losy naszego szczecińskiego Sana H-100 zapraszam do serwisu STMKM (http://infoludek.pl/stmkm/san.html).

Przy okazji ponawiam apel do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek elementy, części, lub detale od starych autobusów, albo wiedzą o możliwościach ich pozyskania, czy też w inny sposób są w stanie nam pomóc, o kontaktowanie się w tej sprawie ze Szczecińskim Towarzystwem Miłośników Komunikacji Miejskiej.