Gratuluję Panu Rabendzie!!! To już kolejna nazwa naszego wydziału!!! Wydział Zarządzania i Efekektywności Usług!! hehehhehhe

a tak poza tym, jeżeli zleceniodawca ma jakieś uwagi do wykonanego opracowania, to zawsze w umowie zawiera zapis, w którym ubezpiecza się od ponoszenia kosztów ich usunięcia... i widocznie w tym przypadku zleceniodawca, czyli ZDiTM, zgodnie z zapisami umowy, zobowiązał zleceniobiorcę do usunięcia rozbieżności... proste?? dla mnie tak... poza tym i tak o wszelkich rewelacjach prasa dowie się jako pierwsza... bo na opublikowaniu wyników zależy wszystkim...