A wystarczyłoby żeby linie szczytowe nie jeżdziły: D, E, F, G, 61bis, Cbis 77bis, 4, 6bis. ZDITM zaoszczędzi i pasażerowie byliby zadowoleni.