"W ocenie naszego wydziału w pierwszej kolejności należy się starać o budowę trasy tramwajowej w kierunku cmentarza przy ul. Bronowickiej.

[...] Drugi priorytet dla WGKiOŚ to remont ul. Niemierzyńskiej i Arkońskiej wraz z wydłużeniem istniejącej trasy tramwajowej przynajmniej do al. Wojska Polskiego."

Mam wrażenie, że priorytet powinien być zgoła odwrotny. Najpierw zajmijmy się tym, co mamy, a potem, jak już doprowadzimy istniejącą sieć do stanu używalności, możemy pomyśleć o jej rozbudowie.