Dobrze się stało, że podpisano akt przekazania eksponatów, urządzeń elementy wyposażenia wagonów, sieci trakcyjnej, podstacji zasilających oraz historyczne wagony, m. in. techniczne. Do zbiorów muzeum trafiło też biurko, przy którym urzędował ostatni niemiecki szef tramwajów, a po wojnie pierwszy dyrektor tramwajów pan Stanisław Klabecki. Urządzenia, eksponaty zbierane były latami przez pracowników komunikacji, jak i miłośników. Należy mieć nadzieję, że muzeum będzie rozwijało się dynamicznie i nigdy mu nie zabraknie eksponatów do wystawiania. Życzę tego wszystkim zainteresownym historią komunikacji jak i sobie.

--- cogito ergo sum