A oto dokładne cytaty z oświadczeń w Sandbox:

"Oświadczam, że jestem autorem i jednocześnie jedynym właścicielem praw autorskich zdjęcia, które wysyłam, i dobrowolnie wyrażam zgodę na jego nieodpłatne umieszczenie w Serwisie KOMIS. Jednocześnie oświadczam, że jego umieszczenie w Serwisie KOMIS nie pozbawia mnie moich praw, a upoważnia autorów Serwisu do reprezentowania mnie w zakresie ochrony moich praw autorskich."

"Oświadczam, że zdjęcie, które wysyłam, wykonane zostało zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności uzyskałem zgodę na jego publikację, jeśli wykonane zostało na terenie prywatnym lub znajdującym się pod nadzorem instytucji zajmującej się świadczeniem usług przewozowych na rzecz ZDiTM Szczecin."

--- Jestem zły i niedobry - wiem. Wymyślcie coś nowego...