Moim zadaniem najleprszy jest Klonowicki MAN NL223-1202