Ale z wszystkich autobusów w szczecinie tan jest dla mnie najleprzy a wcześniej napisałem że z trzech jest najleprzy