Takie reklamy na takich autobusach raczej odstraszają niż zachęcają do czytania reklamy.