Właściwszym w sformułowaniu "nowych MAN-ów NL202" byłoby tu słowo "nowozakupionych"/"nowoprzybyłych"/"nowonabytych" etc. (albo: "kolejnych używanych MAN-ów NL202, nabytych przez SPA Dąbie"). Określenie "nowy pojazd" w pierwszej kolejności kojarzy się jednak z pojazdem stricte nowym.