Czyżby #150 w Sierakowie brał udział w akcji-deportacji obywateli zza wschodnio-południowej granicy?