Czy ustalono już na jakich liniach wyłącznie NL202 będą jeździć?