Czerwona kartka dla Pana za niepoprawne odpowiadanie.