> [cytat za przepisami ZDiTM]

[ciach]

> Wobec tego jak interpretować powyższy wycinek z przepisów?

Jako nieistotny z punktu widzenia prawa.

[cytat z Kodeksu karnego]

Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności.

Art. 189. Par. 1. Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

-- 8 października 2006 - Kolejowy KOMIS, odsłona pierwsza