Po ponad 25 latach bytności tych pojazdów w naszym mieście, powoli zaczynają znikać z naszych ulic. Poddawane częstym remontom przedłużano ich życie. Ikarusy bardzo zasłużyły się dla komunikacji Szczecina. W pewnym okresie była ich większość na naszych ulicach. Szczecinianie na pewno będą je wspominać z sentymentem. Pojazdy te były pojemne, przewiewne, w których pasażer nie dusił się w czasie upałów. Bardzo ich będzie żal. Ale cóż taka jest kolej rzeczy.

-- cogito ergo sum