Warto jeszcze tylko dodać, że pan Grabiec wspomniał o możliwości zamiany taryfy z czasowej na liniową! Ja mam natomiast inną propozycję. Może po prostu urealnić istniejącą obecnie taryfę oraz ułatwić mieszkańcom dostęp do blietów, bo to co się teraz dzieje, nijak ma się do rzeczywsitych zapotrzebowań pasażerów.