"ZDiTM (...) nie jest też w stanie (...) nawet zrealizować własnych obietnic."

Uważam to sformułowanie za niezbyt fortunne (chociaż "literalnie" prawdziwe). Faktycznie, nie jest w stanie - ale naprawdę nie z własnej winy.