Czy z tej umowy uda się każdej ze spółek kupić chociaż 5 pojazdów?