Wydaje się, że linia 9 będzie w większości wozić powietrze, natomiast linia 1 jak i 4 dowożące uczniów zespołów szkół na Sowińskiego będą nabite ponad swoje możliwości przewozowe.

-- Штирлиц