Czy nie dało się zrobić trojaka w jednych barwach tylko znowu jakieś mieszanki? :)