Wyświetlacze zostały wymontowane czy pojechały w świat razem z wozem?