Błędna nazwa ulicy - to jest aleja Powstańców Wielkopolskich.