Przypisanie wozu złe - 1954 zamiast widocznego na zdjęciu 1951.