Czy jednocześnie będą porządkowane warianty vs. odrębne linie będące wariantem innej linii? Czy to tylko rozszerzenie zakresu na zaś?