"usterka została wykryta jeszcze w trakcie jej obowiązywania, więc być może uda się z wykonawcą w pewien sposób porozumieć "

Jak to "być może"?