To wszystko wynika z braków taborowych spowodowanych brakiem wozu 784