Na stronie internetowej ZDiTM pojawiły się nowe informacje na temat rozkładów jazdy obowiązujących od 1 stycznia 2020.:

- Linia 99 zostanie przemianowana na linię 901, oraz będzie kursować tylko w dni powszednie w godzinach 6-17.
- Linia 95 zostanie przemianowana na linię 904
- Linia 98 zostanie przemianowana na linię 908, oraz ulegną likwidacji kursy do szkoły przy ulicy Chobolańskiej
- W międzyszczycie zostanie ograniczona częstotliwość linii A i B do 20-minutowej częstotliwości, zaś wieczorem w dni powszednie do 30-minutowej częstotliwości
- Linia F zostanie zlikwidowana, co było wcześniej wspominane.

W kontekście linii A i B ZDiTM po raz kolejny udowodni, że jest pogarszane połączenie lewobrzeża z prawobrzeżem.