Najpierw jeden nazywa polickie autobusy "Antkami" i "Aniami", a kolejny nazwa tramwaje "kocurami" :> coraz dziwniejsze te ksywki