Czas składania ofert na remont kamienicy i przebudowę MTiK-ZS został wydłużony do 27 marca, tj. o 2 tygodnie do przodu w stosunku do pierwotnego terminu.