Ten (kolejny) przestój nie był przypadkiem dłuższy niż miesiąc?