Chciałem się serdecznie spytać, dlaczego SPAD nie kupił przegubowej wersji O530G ze Schwerinu trzy lata temu?