Rozumiem, że chodzi o zapadającą się kostkę brukową? Na Bramie Portowej na przystanku na 3-go Maja dla 9, 61 i 87 też się zaczyna zapadać jezdnia.