Stolicą Brandenburgii jest Poczdam, a autobus pochodzi zdaje się z Berlina.