Kierowcy robili "próby" na Miodowej zanim oni zrobili to oficjalnie ;P