W wiadomości jest pomyłka, powinno być na skróceniu kursu.