Ktoś jest w stanie rozszyfrować te wszystkie skróty w nazwie MF, AC i BD?