...ale, szkoda że nie ma więcej informacji apropos rozbudowy sieci. Bo w zasadzie od tego cała ta rewolucja się zaczęła, a na tą chwilę wszystko wskazuje na to, że skończy się na modernie istniejącej sieci (z jej odcinkową kastracją do jednotorów) i jedynym nowym odcinkiem do Fieldorfa-Nila z krańcówką dla dwukierunków, zamiast pętli na Silwanie. Mam mieszane uczucia co do tej modernizacji sieci, bo owszem, torowiska będą w dużej części odświeżone, ale przepustowość sieci spadnie, a nowych odcinków sieci w zasadzie brak...