Solówkami, które najpewniej pójdą zapomnienie po dostawce elektrycznych solówek od Solarisa są: 1206, 1300 i 1449...
A przegubami, które najpewniej pójdą zapomnienie po dostawce elektrycznych przegubów od Solarisa są: 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1651, 1652, 1653 i 1654...