I tak już powinno zostać na stałe, a nie tylko na czas remontu.