Witam
Ostatnio wpadłem na ciekawy pomysł. Tym pomysłem jest wprowadzenie nowych oznaczeń linii pośpiesznych, zastępczych, cmentarnych, nocnych i cmentarnych.
Oto moje propozycje.
P- linia pośpieszna. W innych miastach są linie ekspresowe poprzedzone literą E. Akurat jak się szuka na mapce u nas autobusu linii pośpiesznych to jest oznaczenie 40x n (np. 402 czyli linia B). Przykład zastowania : P1.
Z lub T - zastępcza. Przykład z innych miast (Z z Warszawy T z Gdańska - linia zatramwajowa) Przykład zastosowania : Z12 lub T8
C- lina cmentarna w innych miastach tak jest np. w Warszawie czy Krakowie. to oznaczenie można zastosować w przypadku linii tramwajowych jak i autobusowych. Przykład : C15 (Tramwajowa), C67 (Autobusowa)
N- nocna. W każdym polskim mieście tak jest. Przykład : N1
S- Specjalna. Uruchamiana w przypadku imprez masowych na terenie miasta, koncertów oraz imprez związanych z życiem Komunikacji miejskiej Np. Regaty The Tall Ship Racers, Koncert w Netto Arenie, 145-lecie Komunikacji miejskiej (2024 rok) lub 150-lecie Komunikacji miejskiej (2029 rok) linie mają charakter dowozowy lub odwozowy w zależności do jakiej imprezy zostaną uruchomine. Przykład : SD21 (Dowozowa) SO65 (Odwozowa)
W- Linia Turystyczna. Uruchamiana w okresie wakacji letnich kiedy napływ turystów jest bardzo duży więc dlatego litera W na początku. Przykład: W1