A pytanie mam skąd Solaris kursujacy na 77 znalazł się na Basenie górniczym.