Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin artykuł

Unieważniony przetarg na komunikację autobusową

Mariusz Rabenda, Gazeta Wyborcza,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Przetarg na obsługę linii autobusowych w Szczecinie do 2015 r. jest nieważny. Powód: wszystkie spółki autobusowe zażądały więcej pieniędzy niż zaproponowało miasto.
W przetargu wzięły udział trzy szczecińskie spółki, które dotychczas obsługiwały linie: SPA Klonowica, SPA Dąbie i SPPK. Zaoferowały miastu, że nadal będą jeździć na tych liniach, na których jeździły. 21 stycznia komisja konkursowa w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego zapoznała się z ich ofertami. Wczoraj unieważniła przetarg.

- Okazało się, że wszystkie spółki podały ceny przewyższające kwoty, jakie wyznaczyliśmy w specyfikacji - mówi Magdalena Michalska, rzecznik ZDiTM-u. - W związku z tym przetarg został unieważniony.

Miasto na komunikację autobusową przez najbliższe dziesięć lat chciało wydać nieco ponad 800 mln zł. Według stawek podanych przez spółki musiałoby wydać ponad miliard.

Spółki mają tydzień na odwołanie się od tej decyzji.

- My się odwołamy na pewno - zapowiada Andrzej Markowski, dyrektor SPPK. - Kwoty, jakie proponowaliśmy, są rzetelnie wyliczone.

Jak twierdzi Andrzej Markowski, wynikały one m.in. z konieczności odnowienia taboru. Jeden z warunków przetargu zakładał bowiem, że od 2008 r. średnia wieku autobusów nie może przekraczać ośmiu lat. Aby tak się stało, spółki w ciągu najbliższych trzech lat musiałyby kupić od 15 do 30 nowych autobusów.

Do marca miasto będzie płacić za wozokilometry zgodnie z cenami przyjętymi w poprzednim trzyletnim przetargu. A potem?

- Wystąpimy do Urzędu Zamówień Publicznych, by po tym czasie, aż do zorganizowania nowego przetargu, płacić spółkom z wolnej ręki - mówi Zbigniew Wicik, wicedyrektor ZDiTM-u.

Co miesiąc spółki będą wystawiać więc miastu faktury za wykonane usługi.

źródło: Gazeta Wyborcza

brak komentarzy