Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin inne/różne

Wóz albo przewóz

Marta Anna Techman,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

"Maksymalizacja zadowolenia pasażerów a wzrost efektywności przewozów w komunikacji miejskiej" - to nie temat pracy magisterskiej, lecz problem dotyczący wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy codziennie korzystają z transportu publicznego. Powszechnym narzekaniom na jakość usług przewozowych czy ceny biletów, nie ma końca.
Dlatego też kwestię tę podchwycili studenci Koła Naukowego Transportu Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego i to właśnie dzięki ich zaangażowaniu i patronatowi Instytutu Transportu i Logistyki, zorganizowana została II edycja debaty "Problemy systemu transportowego Miasta Szczecina", w której uczestniczyć może każdy chętny.

W dniu 23 lutego 2005 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US, przy ul. Cukrowej 8, w sali 002 (na parterze), o godz. 10:00 rozpocznie się dyskusja o tym, w jaki sposób należy poprawić wizerunek szczecińskiej komunikacji miejskiej w oczach jej użytkowników. Debata została podzielona na dwa panele.

Pierwszy z nich - "Maksymalizacja zadowolenia pasażerów", poświęcony jest możliwościom przekonania mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej, badaniom preferencji i potrzeb pasażerów oraz dostępowi do informacji. W części drugiej poświęconej "Wzrostowi efektywności przewozów" omówione zostanie efektywne wykorzystanie taboru na poszczególnych liniach, zakupu nowego taboru małej pojemności oraz kontrola biletów w środkach komunikacji miejskiej.

Całej debacie powagi dodadzą zaproszeni goście, wśród których znajdują się: Zastępca Prezydenta Miasta Szczecina - Andrzej Grabiec, przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szczecinie, radni z Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia, przedstawiciele Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, prezesi autobusowych spółek przewozowych, Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US oraz Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej.

Dyskusję poprowadzi prof. Wojciech Bąkowski, autorytet w dziedzinie transportu publicznego.
Przeczytaj więcej na temat Studenci chcą pomóc:

brak komentarzy