Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin artykuł

O przetargu raz jeszcze

Marcin Stefanowicz,

dodane przez Phobos; zmodyfikowane

Lektura Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przygotowanej przez ZDiTM do przetargu na obsługę linii autobusowych, daje ciekawy obraz tego, czego możemy się spodziewać w ciągu najbliższych lat.
Zawierający się na ponad 200 stronach dokument zawiera szczegółowe informacje dla firm, które złożyć chcą swoją ofertę w przetargu.

Sprawa chyba najistotniejsza dla przewoźników - wzory umów zakładają coroczne podwyższanie stawki płaconej przez ZDiTM o współczynnik inflacji. Jest to tym bardziej istotne ze względu na długość okresu, na jaki zawarte zostaną umowy - za 10 lat, kiedy umowy przestaną obowiązywać, koszty ponoszone przez przewoźników będą znacznie wyższe.

W porównaniu do poprzedniego przetargu złagodzono stanowisko w sprawie taboru niskopodłogowego oraz średniego wieku taboru. W chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia średni wiek taboru nie może przekraczać 12 lat. Ten warunek spełniają w tej chwili wszystkie miejskie zajezdnie autobusowe, choć SPA Klonowica niebezpiecznie się do tego wieku zbliża. Ponadto łączna ilość taboru niskopodłogowego we wszelkich grupach pojemnościowych nie może być niższa niż 5. Począwszy od 2010 roku natomiast, średni wiek taboru w danym roku kalendarzowym nie może przekraczać 10 lat, a tabor niskopodłogowy stanowić ma co najmniej 30% wszystkich pojazdów.

Najprościej rzecz ujmując oznacza to, że SPA Klonowica i SPA Dąbie będą musiały w ciągu 4,5 lat kupić po około 30 sztuk nowych autobusów. Silnik każdego z nich spełniać musi rygorystyczną normę emisji spalin Euro-5.

Jeszcze jedna ciekawostka - ZDiTM nie przewiduje możliwości realizowania przewozów taborem starszym niż 20 lat. Wymusi to na SPPK konieczność zakupu w tym roku 4 nowych autobusów przegubowych oraz jednej solówki. W przyszłym roku do kasacji powinny pójść kolejne 4 Ikarusy oraz 3 M11. Zgodnie z tym wymogiem na zajezdni przy ulicy Struga do kasacji do końca tego roku typowany jest 2502.

Absolutną nowością w przetargu są nowe kary umowne. Ich system przewiduje m. in. karę za przyspieszony odjazd z przystanku pośredniego. Nie ma przy tym ani słowa, czy dopuszczalna jest jakakolwiek tolerancja, dlatego domniemywać należy, że każdy przyspieszony kurs będzie karany. Przewidziano również kary za takie przewinienia, jak niedotrzymanie czystości i estetyki pojazdu. Nie należy się jednak spodziewać, że ZDiTM będzie karał przewoźników za nieestetyczne reklamy, bowiem mimo wnikliwej analizy nie udało się nam znaleźć zapisów zakazujących zaklejania tylnych szyb autobusów.

Zdecydowanie najciekawszą częścią dokumentacji jest zestawienie szczegółowych informacji o poszczególnych liniach. Oczywiście linia 84 to nieśmiertelne 54 Bis, a 85 to linia 55 Bis. Dziwadło numeryczne 57 Bis stanie się 72. Nie przewidziano linii 77 Bis - dodatkowy kurs pojawi się w rozkładach jazdy linii 77. Co ciekawe - nie przewidziano takiego samego posunięcia w przypadku linii C Bis... a szkoda. Znalazło się jednak rozsądne rozwiązanie dla polickich MAN-ów NL313-15 - linie 101 oraz F zapisane mają obsługę taborem o pojemności MEGA co najmniej solowym (w przypadku 101 tylko wybrane brygady). 107 natomiast będzie obsługiwane wyłącznie przez autobusy przegubowe.

Podsumowując, można powiedzieć, że mimo kilku niedociągnięć jest to kawał bardzo dobrej roboty w wykonaniu ZDiTM. Pytanie tylko, na ile warunki opisane w Specyfikacji będą przestrzegane w życiu codziennym po podpisaniu nowych umów.

brak komentarzy