Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin komunikacja miejska

2,5 miliona pana Grabca

Marcin Stefanowicz,

dodane przez Phobos; zmodyfikowane

Ostatnio wiceprezydent miasta p. Grabiec stwierdził, że likwidacja biletów czasowych może przynieść dodatkowe 2,5 mln zł rocznie przychodów ze sprzedaży biletów.
Jego pomysł na "ratowanie" komunikacji polega na zniechęceniu do niej pasażerów. Wszak im mniej pasażerów, tym mniejszy problem. Chce wprowadzenia taryfy liniowej, dzięki której przejazd z Gocławia na Pomorzany będzie kosztował tyle samo, co z Kołłątaja na Plac Rodła. Zapowiada również zwiększenie dotacji do komunikacji.

Burza na naszym forum skłoniła mnie do jednego wniosku. Proponuję, aby prezydent Grabiec ograniczył swoje pomysły ratowania do zwiększenia dotacji, bowiem 2,5 mln zł rocznie więcej ze sprzedaży biletów pozwoli podnieść cenę pojedynczego wozokilometra autobusowego o około 15 groszy. A i to przy założeniu, że ludzie będą jeszcze chcieli z komunikacji miejskiej korzystać.

brak komentarzy