Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin artykuł

Miliony na transport?

Maciej Kubień za Gazetą Wyborczą (pol),

dodane przez MQ; zmodyfikowane

W środę odbędzie się spotkanie Regionalnego Komitetu Sterującego, na którym powstanie lista wniosków dotyczących m. in. dróg i komunikacji miejskiej, rekomendowanych do dofinansowania ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Na działania dotyczące dróg regionalnych oraz transportu zbiorowego łącznie przeznaczone jest ok. 110 mln zł. W dziedzinie dróg panel ekspertów na pierwszym miejscu postawił modernizację ul. Niedźwiedziej w Szczecinie, na drugim - budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Ku Słońcu/Derdowskiego, natomiast na trzecim - przebudowę drogi Międzyzdroje - Kołobrzeg. Z kolei w dziedzinie komunikacji miejskiej zostały zgłoszone tylko dwa projekty - zakup tramwajów i modernizacja torowiska w ciągu ul. Ku Słońcu oraz zakup nowych autobusów dla Szczecina.

Rekomendacja Regionalnego Komitetu Sterującego ma istotny wpływ na to, które wnioski zostaną dofinansowane. Niewykluczone, że ze względu na istnienie tylko dwóch wniosków w dziedzinie komunikacji miejskiej, oba uzyskają wsparcie finansowe.

źródło: Gazeta Wyborcza

51 komentarzy