Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin inne/różne

List otwarty sedina.pl - ciąg dalszy

za sedina.pl,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Czy niepozorna wiata tramwajowa może być jedną z przyczyn dyskusji na temat ochrony historycznych obiektów w Szczecinie? Okazuje się, że tak.
Portal Miłośników Dawnego Szczecina sedina.pl wystosował niedawno do Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Małgorzaty Jankowskiej i Ewy Staneckiej, list otwarty, w którym zgłasza propozycję współpracy przy inwentaryzowaniu historycznych obiektów zlokalizowanych na terenie Szczecina (patrz: List otwarty sedina.pl). Jedną z przyczyn tej propozycji było niejasne stanowisko konserwatora miejskiego w kwestii zachowania historycznej wiaty tramwajowej zlokalizowanej przy pętli "Las Arkoński".

Odpowiedź obu pań konserwator była dość zaskakująca. Niestety nie ustosunkowano się w niej do najbardziej istotnych kwestii, a wystąpienie portalu sedina.pl podsumowano jako "Deprecjonowanie działań wszystkich służb konserwatorskich w powojennym Szczecinie i ich lekceważenie z pozycji anonimowego rozmówcy" (patrz: Odpowiedź na list otwarty sedina.pl).

Ponieważ odpowiedź tę trudno uznać za satysfakcjonującą, zarząd portalu postanowił skierować do obu pań konserwator kolejne pismo, w którym ponowiona została propozycja współpracy:

Zdajemy sobie także sprawę z faktu, że Urząd nie zawsze może samodzielnie poszukiwać takich obiektów czy miejsc. Dlatego jako osoby poszukujące śladów historii Szczecina "w terenie" i posiadające dużą znajomość własnego otoczenia (dzielnicy), jeszcze raz oferujemy pomoc w zgłaszaniu obiektów, które naszym zdaniem mogą aspirować do miana zabytków, a nie są odnotowane w rejestrze. W efekcie doprowadziłoby to do sytuacji, w której jak najwięcej wartych tego obiektów będzie wpisywanych do rejestru "na podstawie decyzji wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z urzędu", co byłoby naszym życzeniem.

List dostępny jest na stronach portalu sedina.pl.

źródło: sedina.pl

1 komentarz