Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin inne/różne

Od poniedziałku polityka transportowa?

Maciej Kubień za Szczecińskim Serwisem Samorządowym,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Na poniedziałkowej sesji Rady Miasta radni zajmą się uchwałą dotyczącą przyjęcia polityki transportowej Szczecina. Jak czytamy w preambule, "ma ona za zadanie naświetlić kierunki rozwoju transportu w Szczecinie, tak aby możliwe było uniknięcie błędów jakie popełniono w innych miastach, w tym w wielu rozwiniętych państwach Europy Zachodniej w tej dziedzinie".
W kwestii komunikacji zbiorowej dokument mówi o priorytetowym jej traktowaniu. Podstawę systemu transportowego mają stanowić linie tramwajowe, uzupełniane liniami autobusowymi tam, gdzie tramwaju nie można poprowadzić. Poprawienie dojazdu do prawobrzeżnych dzielnic Szczecina ma zostać zrealizowane poprzez budowę szybkiego tramwaju. Priorytety dla komunikacji mają się objawiać m. in. wydzielaniem torowisk tramwajowych oraz tworzeniem pasów ruchu tylko dla autobusów. W okolicach ważnych węzłów komunikacyjnych oraz przystanków końcowych proponuje się budowę parkingów typu "park & ride", co ma spowodować zmniejszenie ilości samochodów w śródmieściu poprzez zachęcenie do korzystania z transportu zbiorowego. Dodatkowo ma zostać stworzony centralny system zarządzania ruchem, który ułatwi realizowanie priorytetów dla komunikacji miejskiej.

Planowana jest wymiana taboru komunikacji zbiorowej na bardziej ekologiczny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dokument mówi również o stworzeniu systemu informacji dla pasażera, który by informował na bieżąco o warunkach kursowania środków komunikacji miejskiej (planowane odjazdy, opóźnienia, utrudnienia).

Zakłada się racjonalizację sieci komunikacyjnej na podstawie badań i obserwacji. Proponuje się również rozbudowę sieci komunikacji miejskiej jako sieć aglomeracyjną (obsługa sąsiednich gmin na wzór obecnych połączeń Szczecin - Police).

Niestety, w polityce transportowej znalazły się również kontrowersyjne zapisy. Poniżej dwa z nich, zaczerpnięte z rozdziału 2:
 • "maksymalne wykorzystanie środków komunikacji zbiorowej dzięki racjonalizacji marszrutyzacji i rozkładów jazdy",
 • "poprawa jakości świadczonych usług komunikacji zbiorowej poprzez zwiększenie liczby podmiotów świadczących te usługi na zlecenie Miasta (np. poprzez tworzenie linii obsługiwanych przez mikrobusy)".

  Pozostaje mieć nadzieję, że w pierwszym z wymienionych zapisów nie chodzi o takie maksymalne wykorzystanie środków komunikacji zbiorowej, jakie ma obecnie miejsce np. na linii 107. Jeśli natomiast chodzi o mikrobusy, to zwolennicy tego rozwiązania wprawdzie prą do wprowadzenia pojazdów o małej pojemności na linie miejskie, ale nie potrafią przedstawić konkretnych propozycji, na których liniach owe pojazdy miałyby kursować, bez wprowadzenia dodatkowych przesiadek. I oby tak zostało.

  Niestety istnieje zagrożenie, że polityka transportowa Szczecina będzie kolejnym zbiorem pobożnych życzeń, których nikt nigdy nie zrealizuje.

  Tekst dokumentu można pobrać ze strony Szczecińskiego Serwisu Samorządowego.

  źródło: Szczeciński Serwis Samorządowy

 • 23 komentarze